MASA AYAKLARI

MASA AYAKLARI

₺ 431,97 ₺ 495,00
₺ 997,43 ₺ 1.122,00
₺ 610,50 ₺ 825,00
₺ 1.155,00 ₺ 1.270,50
₺ 47,19 ₺ 66,00
₺ 839,85 ₺ 990,00
₺ 478,50 ₺ 577,50
₺ 825,00 ₺ 940,50
₺ 1.280,90 ₺ 1.402,50
₺ 335,94 ₺ 412,50
₺ 446,16 ₺ 544,50
₺ 398,97 ₺ 495,00
₺ 1.301,85 ₺ 1.419,00
₺ 272,91 ₺ 330,00
₺ 457,88 ₺ 577,50
₺ 499,95 ₺ 594,00
₺ 913,44 ₺ 990,00
₺ 3.059,99 ₺ 3.217,50

K-088 - Pot Tel Ayak

₺ 1.080,26 ₺ 1.155,00
₺ 272,91 ₺ 330,00
₺ 3.569,94 ₺ 3.712,50
₺ 610,50 ₺ 825,00
₺ 398,97 ₺ 495,00
₺ 484,61 ₺ 577,50
₺ 660,15 ₺ 792,00
₺ 409,37 ₺ 495,00
₺ 320,93 ₺ 379,50
₺ 1.175,96 ₺ 1.320,00
₺ 89,10 ₺ 132,00
₺ 913,44 ₺ 990,00
₺ 640,37 ₺ 742,50
₺ 136,46 ₺ 165,00
₺ 503,91 ₺ 577,50
₺ 881,93 ₺ 990,00
₺ 766,43 ₺ 858,00
₺ 419,93 ₺ 495,00
₺ 89,10 ₺ 132,00
₺ 1.155,00 ₺ 1.237,50
₺ 1.679,87 ₺ 1.815,00
₺ 1.301,85 ₺ 1.435,50
₺ 136,46 ₺ 214,50
₺ 860,97 ₺ 990,00
₺ 549,95 ₺ 660,00
₺ 676,50 ₺ 742,50
₺ 305,91 ₺ 379,50
₺ 3.430,52 ₺ 3.547,50
₺ 829,46 ₺ 990,00
₺ 305,91 ₺ 379,50
₺ 682,44 ₺ 825,00
₺ 629,97 ₺ 742,50
₺ 346,50 ₺ 495,00
₺ 818,90 ₺ 907,50
₺ 1.249,38 ₺ 1.353,00
₺ 4.517,87 ₺ 4.785,00
₺ 1.301,85 ₺ 1.402,50
₺ 1.721,99 ₺ 1.815,00
₺ 934,40 ₺ 1.072,50
₺ 1.028,94 ₺ 1.155,00
₺ 871,37 ₺ 924,00
₺ 1.175,96 ₺ 1.320,00
₺ 247,50 ₺ 330,00
₺ 472,40 ₺ 577,50
₺ 136,46 ₺ 181,50
₺ 640,37 ₺ 742,50
₺ 3.958,35 ₺ 4.042,50
₺ 1.102,37 ₺ 1.188,00
₺ 1.091,97 ₺ 1.204,50
₺ 766,43 ₺ 825,00
₺ 1.968,90 ₺ 2.100,00
₺ 976,47 ₺ 1.072,50
₺ 4.199,99 ₺ 4.372,50
₺ 891,00 ₺ 1.006,50
₺ 871,37 ₺ 990,00
₺ 3.727,35 ₺ 3.877,50
₺ 934,40 ₺ 1.072,50
₺ 1.784,97 ₺ 1.897,50
₺ 515,63 ₺ 660,00
₺ 1.291,46 ₺ 1.402,50
₺ 766,43 ₺ 825,00
₺ 459,86 ₺ 577,50
₺ 608,85 ₺ 693,00
₺ 2.414,94 ₺ 2.557,50
₺ 1.994,85 ₺ 2.145,00
₺ 1.721,94 ₺ 1.815,00

K-009-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.035,00 ₺ 1.200,00
₺ 1.175,96 ₺ 1.320,00
₺ 598,46 ₺ 742,50
₺ 1.049,90 ₺ 1.155,00
₺ 745,47 ₺ 825,00
₺ 136,46 ₺ 165,00
₺ 1.112,93 ₺ 1.237,50
₺ 841,50 ₺ 990,00
₺ 561,00 ₺ 693,00
₺ 1.259,94 ₺ 1.402,50
₺ 986,87 ₺ 1.155,00
₺ 562,02 ₺ 627,00
₺ 1.821,60 ₺ 2.145,00
₺ 1.091,97 ₺ 1.237,50
₺ 997,43 ₺ 1.072,50
₺ 1.627,40 ₺ 1.815,00
₺ 1.312,41 ₺ 1.402,50
₺ 566,94 ₺ 660,00
₺ 2.839,98 ₺ 3.052,50
₺ 1.365,38 ₺ 1.485,00

K-161 - Tel Vazo

₺ 1.637,96 ₺ 1.732,50
₺ 2.645,94 ₺ 2.805,00
₺ 409,37 ₺ 495,00
₺ 1.144,44 ₺ 1.237,50
₺ 552,75 ₺ 627,00
₺ 881,93 ₺ 1.072,50
₺ 1.228,43 ₺ 1.353,00
₺ 1.280,90 ₺ 1.402,50

K-009-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.035,00 ₺ 1.200,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00
₺ 514,47 ₺ 627,00
₺ 1.249,38 ₺ 1.353,00
₺ 1.228,43 ₺ 1.402,50
₺ 460,35 ₺ 577,50
₺ 514,47 ₺ 594,00
₺ 1.364,88 ₺ 1.534,50
₺ 1.070,85 ₺ 1.155,00
₺ 566,94 ₺ 676,50
₺ 136,46 ₺ 181,50
₺ 1.763,85 ₺ 1.848,00
₺ 944,96 ₺ 1.072,50
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00
₺ 797,94 ₺ 907,50
₺ 524,87 ₺ 594,00
₺ 587,90 ₺ 660,00
₺ 1.007,99 ₺ 1.155,00
₺ 1.039,50 ₺ 1.155,00
₺ 488,90 ₺ 594,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 766,43 ₺ 858,00
₺ 367,46 ₺ 478,50
₺ 699,77 ₺ 825,00
₺ 900,00 ₺ 1.050,00
₺ 839,85 ₺ 990,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 1.679,87 ₺ 1.815,00
₺ 650,10 ₺ 825,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.875,00 ₺ 2.010,00
₺ 1.102,37 ₺ 1.237,50
₺ 524,87 ₺ 627,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.350,00
₺ 493,35 ₺ 577,50
₺ 1.522,46 ₺ 1.650,00
₺ 650,93 ₺ 742,50
₺ 562,50 ₺ 690,00
₺ 409,37 ₺ 495,00
₺ 136,46 ₺ 181,50
₺ 1.207,47 ₺ 1.320,00
₺ 1.994,85 ₺ 2.145,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.020,00
₺ 1.102,37 ₺ 1.237,50
₺ 882,26 ₺ 990,00
₺ 979,94 ₺ 1.072,50
₺ 1.574,93 ₺ 1.815,00
₺ 440,88 ₺ 511,50
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 1.170,00 ₺ 1.260,00
₺ 1.207,47 ₺ 1.320,00
₺ 840,00 ₺ 930,00
₺ 524,87 ₺ 594,00
₺ 745,47 ₺ 825,00
₺ 511,50 ₺ 660,00
₺ 829,46 ₺ 973,50
₺ 1.406,96 ₺ 1.567,50
₺ 1.627,40 ₺ 1.815,00
₺ 398,97 ₺ 577,50

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.125,00 ₺ 1.290,00
₺ 545,99 ₺ 610,50
₺ 587,90 ₺ 660,00
₺ 1.260,00 ₺ 1.440,00
₺ 690,86 ₺ 792,00
₺ 482,96 ₺ 577,50
₺ 990,00 ₺ 1.155,00
₺ 703,40 ₺ 825,00
₺ 1.217,87 ₺ 1.320,00
₺ 840,00 ₺ 1.050,00

K-158-EKO - Metal Masa Ayağı

₺ 440,88 ₺ 577,50
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00
₺ 640,37 ₺ 742,50
₺ 713,96 ₺ 825,00
₺ 629,97 ₺ 742,50
₺ 524,87 ₺ 594,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.031,40 ₺ 1.200,00
₺ 661,49 ₺ 759,00
₺ 703,40 ₺ 775,50
₺ 1.320,00 ₺ 1.500,00
₺ 1.627,40 ₺ 1.815,00
₺ 703,40 ₺ 792,00
₺ 1.994,85 ₺ 2.145,00
₺ 1.417,35 ₺ 1.567,50
₺ 619,41 ₺ 742,50
₺ 984,30 ₺ 1.050,00
₺ 63,69 ₺ 82,50
₺ 1.500,00 ₺ 1.770,00
₺ 1.217,87 ₺ 1.320,00
₺ 556,38 ₺ 660,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 937,50 ₺ 1.080,00
₺ 1.028,94 ₺ 1.155,00
₺ 1.020,00 ₺ 1.110,00
₺ 514,47 ₺ 627,00
₺ 990,00 ₺ 1.140,00
₺ 944,96 ₺ 1.023,00
₺ 870,00 ₺ 1.050,00
₺ 514,47 ₺ 594,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.312,50 ₺ 1.500,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 890,70 ₺ 990,00
₺ 566,94 ₺ 660,00
₺ 1.054,80 ₺ 1.200,00
₺ 514,47 ₺ 594,00
₺ 839,85 ₺ 907,50
₺ 937,50 ₺ 1.050,00
₺ 1.081,41 ₺ 1.188,00
₺ 818,90 ₺ 907,50
₺ 984,30 ₺ 1.050,00
₺ 990,00 ₺ 1.110,00
₺ 1.523,40 ₺ 1.650,00
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00
₺ 890,70 ₺ 990,00
₺ 435,60 ₺ 528,00
₺ 840,00 ₺ 930,00
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 780,00 ₺ 870,00
₺ 1.312,41 ₺ 1.402,50
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.781,40 ₺ 1.950,00
₺ 1.207,47 ₺ 1.320,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 990,00 ₺ 1.050,00
₺ 650,93 ₺ 742,50

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 780,00 ₺ 1.020,00
₺ 937,50 ₺ 1.050,00
₺ 1.312,41 ₺ 1.402,50
₺ 1.364,88 ₺ 1.567,50
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 990,00 ₺ 1.050,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 937,50 ₺ 1.080,00
₺ 1.617,30 ₺ 1.650,00
₺ 514,47 ₺ 594,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 314,99 ₺ 412,50
₺ 525,20 ₺ 660,00
₺ 577,50 ₺ 709,50
₺ 89,10 ₺ 132,00
₺ 1.259,94 ₺ 1.402,50
₺ 528,00 ₺ 627,00
₺ 839,85 ₺ 990,00
₺ 89,10 ₺ 132,00
₺ 104,94 ₺ 148,50
₺ 461,51 ₺ 577,50
₺ 759,00 ₺ 874,50
₺ 680,63 ₺ 792,00
₺ 773,36 ₺ 891,00
₺ 690,86 ₺ 792,00
₺ 759,00 ₺ 907,50
₺ 1.889,91 ₺ 1.980,00

K-090 KROM - Tel Masa Ayağı

₺ 113,85 ₺ 132,00
₺ 419,93 ₺ 495,00
₺ 355,50 ₺ 420,00
₺ 223,50 ₺ 330,00
₺ 47,19 ₺ 66,00
₺ 577,50 ₺ 676,50
₺ 1.448,87 ₺ 1.567,50
₺ 818,90 ₺ 825,00
₺ 4.174,50 ₺ 4.372,50
₺ 1.320,00 ₺ 1.485,00

K-088 EKO - Tel Pot Masa Ayak

₺ 511,50 ₺ 709,50
₺ 214,50 ₺ 297,00
₺ 247,50 ₺ 363,00